Mimo prężnie rozwijającego się rynku kryptowalut wciąż nie jest on objęty wystarczającymi regulacjami prawnymi. Rodzi to liczne komplikacje i stwarza niebezpieczeństwo dla inwestorów.
Hester Peirce oraz Elad Roisman dają jawny wyraz swojej dezaprobacie wobec nowego programu Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, której są członkami.

Z aktywów cyfrowych korzysta coraz więcej ludzi. Wciąż rośnie liczba sklepów i punktów usługowych oferujących płatności bitcoinem oraz innymi kryptowalutami, a mimo to rządy państw nie kwapią się z wprowadzeniem regulacji prawnych, które chroniłyby interesy inwestorów i ustabilizowały sytuację na rynku. Ta opieszałość jest krytykowana przez rozmaite gremia.

W mediach coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia przepisów dotyczących kryptowalut, jako że obecna sytuacja stwarza rozliczne problemy natury prawnej. Tym razem głos w tej sprawie zabrało dwoje członków SEC, czyli Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: Hester Peirce oraz Elad Roisman.

Crypto Mom krytykuje nowy program SEC

Hester Peirce, pełniąca funkcję komisarza SEC, nie kryje się ze swoim entuzjazmem dla bitcoina (stąd przydomek Crypto Mom). W ubiegły poniedziałek wyraziła Sprzeciw wobec nowego programu instytucji, której jest członkinią. Program ten nie zawiera bowiem żadnych jasnych wytycznych w sprawie uregulowania rynku aktywów cyfrowych. Poparł ją Elad Roisman, inny komisarz SEC, z dezaprobatą odnoszący się do braku jakichkolwiek probitcoinowych inicjatyw ze strony władz.

Gdyby w nowym programie regulacyjnym znalazły się odpowiednie przepisy, inwestorzy nie musieliby przechodzić skomplikowanych procedur dotyczących przechowywania coinów, wzrósłby też poziom ich bezpieczeństwa. Mogliby handlować kryptowalutami na tradycyjnych giełdach. Przejawiana przez władze nieufność wobec aktywów cyfrowych zniechęca przedsiębiorców, którzy są zainteresowani działalnością gospodarczą w tym sektorze. Jest za to na rękę oszustom.

Dlaczego Gensler milczy?

Gary Gensler, mianowany w kwietniu 2021 r. na przewodniczącego SEC, wydał jak dotąd wiele publicznych oświadczeń poruszających temat kryptowalut. Kilkakrotnie wyrażał chęć podjęcia dialogu z ekspertami. Jak się jednak okazuje, za kwiecistymi deklaracjami nie idą żadne realne działania, które polepszyłyby sytuację inwestorów oraz firm zainteresowanych obrotem kryptowalutami.

Przypomnijmy: w sierpniu tego roku Gensler wyraził nadzieję na wprowadzenie zmian w polityce związanej z aktywami cyfrowymi. W programach regulacyjnych SEC miały zostać uwzględnione zdecentralizowane finanse, oferty tokenów, stablecoiny, depozyty, fundusze giełdowe i platformy pożyczkowe. Tymczasem nowy program nie zawiera nic, co usatysfakcjonowałoby użytkowników bitcoina, nie mówiąc już o inwestorach działających na tym rynku.

SEC od jakiegoś czasu jest krytykowana za nieufność wobec cyfrowych środków płatniczych. Mimo pewnych ustępstw, takich jak zatwierdzenie funduszy ETF przyjmujących ekspozycję na BTC poprzez kontrakty futures, wciąż nie podejmuje szerzej zakrojonych działań. I nie wiadomo, czy deklaracje Genslera znajdą pokrycie w rzeczywistości.


Read more

Najlepsze Kryptowaluty na rynku. Które i dlaczego są wiodące?
Bitomaty - lawinowy przyrost liczby urządzeń
Na jakim forum szukać informacji? Kryptowaluty Forum