Wartość kryptowalut jest bardziej zmienna niż cena walut tradycyjnych. Tym większą wagę należy przywiązywać do śledzenia rynkowych trendów, zwłaszcza przy bardzo dużych inwestycjach. Od czego zależą notowania i ceny walut cyfrowych i jakie informacje należy brać pod uwagę?

Co ma wpływ na notowania i ceny kryptowalut?

Kryptowaluty przeliczane są zwykle na USD, choć równie dobrze można je wyceniać w PLN, BAT czy w jakiejkolwiek innej walucie (również cyfrowej). Zarówno wycenę, jak i kapitalizację rynkową podaje się na konkretny dzień, gdyż ceny kryptowalut zmieniają się w Błyskawicznym tempie. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele czynników, spośród których najbardziej znaczące jest prawo popytu i podaży. Im więcej osób będzie chciało korzystać z walut cyfrowych, tym większą szansę mają one na podbój rynku finansowego.

Dlatego tak ważną rolę odgrywa promocja w mediach, wspierana przez osoby znane i cenione. Kryptowaluta wykazuje mniejszą wrażliwość na czynniki makroekonomiczne, co jest niebagatelnym atutem. Może być bowiem traktowana jako alternatywna inwestycja, która zrekompensuje ewentualne straty poniesione na rynku tradycyjnym, znacznie bardziej podatnym na wpływ czynników makroekonomicznych. Inwestorzy, lokując akcje i obligacje w kryptowaluty, podnoszą ich cenę i tym samym przyczyniają się do rozwoju poszczególnych systemów kryptowalutowych.

Notowania kryptowalut online

Waluty cyfrowe są środkiem płatniczym funkcjonującym w zamkniętych systemach. Wszelkie zmiany w standardach tych systemów mogą (choć nie muszą) wpływać na wartość kryptowalut. Podobnie jest z doniesieniami medialnymi o wykorzystaniu danej kryptowaluty przez jakieś państwo lub dużą instytucję. Na ogół ceny kryptowalut skaczą wtedy w górę, a sieć użytkowników rozrasta się w szybszym tempie. Niekoniecznie musi to być informacja o tym, że państwo czy instytucja zdecydowały się skorzystać z danej kryptowaluty – wystarczy, że posłuży się technologią, na której ona bazuje. Takie wieści pojawiają się zazwyczaj nieoczekiwanie i powodują gwałtowny wzrost ceny kryptowalut.

Duże wahania cenowe to jedna z największych wad zdecentralizowanych systemów kryptowalutowych. Inwestycje obarczone są wysokim ryzykiem, a przy płatnościach użytkownicy mają do czynienia z tak zwanym crossem walutowym, czyli sytuacją, w której para walutowa zostaje zbudowana w oparciu o dwie inne pary. W takim przypadku mamy do czynienia oczywiście z udziałem czynników makroekonomicznych w kształtowaniu kursu. Globalny spadek wartości USD może więc skutkować wzrostem kursu bitcoina.

Notowania kryptowalut a koszt wydobycia

Kryptowaluty są zdecentralizowanymi systemami, pozbawionymi nadzoru jakiejkolwiek zewnętrznej instytucji. Nie ma żadnego centralnego podmiotu odpowiedzialnego za ich emisję.
Skądś jednak muszą się brać.

Są więc wydobywane z zasobów systemu. Szczegóły tego procesu omówiliśmy już gdzie indziej, tu wypadnie jedynie przypomnieć, że wydobywaniem walut cyfrowych zajmują się „górnicy” (minerzy), przy użyciu zaawansowanego sprzętu komputerowego. System został tak skonstruowany, że z biegiem czasu jest to coraz trudniejsze. A koszt wydobycia kryptowalut ma bezpośredni wpływ na ich cenę.

Notowania kryptowalut a regulacje prawne

Ceny kryptowalut zalezą również od tego, czy zostaną one poddane regulacjom prawnym na terytorium danego państwa. Przepisy i wymogi wdrażane przez rządy państw w zakresie posługiwania się kryptowalutami mogą albo podnieść ceny kryptowalut, albo je zmniejszyć. Jeśli będą to przepisy o charakterze represyjnym, z pewnością nie wpłynie to ożywczo na rynek. Jeśli jednak będą sprzyjać rozwojowi zdecentralizowanych systemów płatności, ceny kryptowalut najprawdopodobniej wzrosną.

Ceny kryptowalut a media

Media odgrywają bardzo ważną rolę w promowaniu systemów kryptowalutowych. W zależności od tego, w jakim świetle będą przedstawiać daną walutę, może ona zyskać na wartości lub stracić. Doniesienia medialne są jednym z głównych czynników wpływających na decyzje inwestorów, zwłaszcza tych mniej doświadczonych, którzy biorą za dobrą monetę wszystko, o czym pisze prasa i portale internetowe. Jak zdradliwe mogą być takie doniesienia, tłumaczyliśmy już w innym tekście.

Dość powiedzieć, że prognozy dziennikarzy – niezależnie od tego, jak byliby wykształceni i wnikliwi w swoich analizach – nie zawsze się spełniają. Faktem jednak pozostaje, że media mają ogromną władzę w tym zakresie i wywierają realny wpływ na ceny kryptowalut. Zresztą liczą się nie tylko chwytliwe newsy, ale również materiały edukacyjne, dzięki którym osoby niewtajemniczone mają szansę dowiedzieć się czegoś o kryptowalutach. Tego typu materiały kształtują opinię publiczną i przyczyniają się do zwiększenia popularności kryptowalut.

Notowania kryptowalut a kryzysy finansowe

Ceny kryptowalut zależą w nie mniejszym stopniu od Sytuacji gospodarczej. Gdy tradycyjny system finansowy zaczyna się chwiać, ludzie na gwałt szukają innych aktywów. Kryptowaluty takie jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP) czy Stellar (XLM) są skuteczniejszą formą zabezpieczenia kapitału niż zwykły pieniądz ulegający inflacji. Korelacja między kryzysami tradycyjnego systemu finansowego a kursem walut cyfrowych jest więc ewidentna: im więcej graczy, tym większa kapitalizacja rynkowa.

Gdzie inwestować w kryptowaluty?

Inwestycje mają sens tylko wtedy, gdy śledzi się notowania kryptowalut na bieżąco, 7 dni w tygodniu. Ważne jest szybkie reagowanie na Wahania kursu, który może się zmienić w ciągu zaledwie kilku godzin. W Polsce największą giełdą kryptowalutową online, działającą 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jest BitBay – jej dzienne obroty osiągają wysokość 5 milionów USD. Giełda Bitmarket generuje obroty w wysokości ok. 2,5 miliona USD. Na każdej z nich można handlować kryptowalutami – wymieniać je na tradycyjne pieniądze i na odwrót. Dość znaczne sukcesy są też udziałem domu maklerskiego X-Trade Brokers, który wprowadził na rynek pięć nowych kryptowalut. Jeśli chcesz być na bieżąco z kursami, możesz też korzystać z takich serwisów jak CoinMarketCap: znajdziesz tam przydatne informacje i wykresy w czasie rzeczywistym, uaktualniane 24h na dobę. Wszystkie dane są przedstawione w przystępnej formie: nazwa, skrót, wysokość obrotów itd.

Czy to bezpieczne?

Zależy, co rozumieć przez słowo „bezpieczne”. Systemy kryptowalutowe posiadają liczne zabezpieczenia, które zapewniają transakcjom Elementarne bezpieczeństwo. Opierają się na technologii blockchain, wykluczającej możliwość dublowania się transakcji czy innych błędów, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla stanu posiadania użytkowników. Każdy użytkownik ma nieprzerwany dostęp do rejestru wszystkich zrealizowanych w systemie transakcji.

Abstrahując jednak od kwestii informatycznych, należy stwierdzić, że z czysto finansowego punktu widzenia inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne. W wielu krajach nie są one pełnoprawnym i powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. Ze względu na swój zdecentralizowany charakter nie podlegają też kontroli jakichkolwiek instytucji. Z jednej strony przynosi to pewne korzyści, z drugiej – stwarza zagrożenia obce dla tradycyjnego pieniądza. Niektóre instytucje rządowe, takie jak Narodowy Bank Polski czy Komisja Nadzoru Finansowego, wprost ostrzegają przed korzystaniem z kryptowalut, wskazując na brak jakiejkolwiek gwarancji oraz możliwość cyberataku. Nie mniej istotną przesłanką są również duże wahania kursów.

Niezależnie jednak od tych wszystkich minusów korzystanie z walut cyfrowych nie jest sprzeczne z prawem (przynajmniej w Polsce). Według niektórych ekspertów technologia blockchain, na której opierają się systemy kryptowalutowe, może w przyszłości znaleźć zastosowanie w tradycyjnym obiegu finansowym. Wciąż wzrasta liczba państw, które wprowadzają w życie przyjazne dla walut cyfrowych regulacje prawne. W niektórych krajach kryptowaluty stały się już oficjalnym środkiem płatniczym. Coraz więcej sklepów, banków oraz punktów usługowych akceptuje płatności realizowane przy użyciu Bitcoina (BTC), Ethereum (ETH) , Ethereum Classic (ETC), XML, Binance Coin (BNB), Tron (TRX), Neo Coin (NEO), Basic Attention Token (BAT), Bitcoin Gold (BTG), EOS, Qtum, Bitcoin Cash (BCH), Crypto.com (CRO), Waves, BAND, Dash (DSH), Litecoin (LTC), Libra Coin (LIBRA) czy innych systemów kryptowalutowych.

notowania i ceny kryptowalut

Ceny kryptowalut: co pokazuje wykres?

Kursy kryptowalut przedstawiane są Na wykresach, które dla osób niewtajemniczonych mogą wydawać się dość zagadkowe. Są tam jakieś linie, zygzaki, oznaczenia, które w formie graficznej prezentują aktualne tendencje rynkowe. Może zacznijmy od pojęcia trendu, kluczowego w technicznej analizie wykresu.

Trend to inaczej obrany kurs jakichś zdarzeń lub dominująca tendencja zdarzeń. Wznoszące się zygzaki są charakterystyczne dla rynku wzrostowego. Wierzchołki i dolne krawędzie poszczególnych linii umiejscowione są wyżej niż poprzednie. Czyli dokładnie na odwrót niż na rynku spadkowym – tam wierzchołki i dolne krawędzie są niżej. Gdy nie mamy do czynienia z żadną z tych dwóch ewentualności, mówimy wtedy o trendzie bocznym. Trend wzrostowy następuje dopiero wówczas, gdy można połączyć linię od prawej do lewej w co najmniej dwóch dolnych krawędziach – i oczywiście jeśli drugi wierzchołek jest wyżej niż pierwszy. W przypadku trendu spadkowego, jak łatwo się domyślić, jest na odwrót – drugi wierzchołek jest niżej.

Kursy kryptowalut: czym jest wolumen?

Wolumen to inaczej obroty giełdowe, a jeszcze inaczej: ilość walorów sprzedanych lub kupionych w ciągu określonego czasu. Przedstawia się go w formie wykresu słupkowego. Obroty stanowią miarę intensywności czy też stopnia ważności ruchów giełdowych. Przykładowo jeśli rynek rozwija się na słabym wolumenie, można oczekiwać szybkich powrotów do wcześniejszych cen.

Podobnie ma się rzecz z tendencjami spadkowymi. Aby kierunek rozwoju rynku został zachowany, potrzebny jest wysoki wolumen, który będzie rósł w stronę trendu i opadał podczas korekt. Tylko taki schemat świadczy o prawidłowym rozwoju rynku i skłania inwestorów do lokowania swojego kapitału w jego aktywach. Obroty giełdowe są istotnym elementem przy analizie formacji cenowych. Na przykładzie wykresów z CoinMarketCap możesz łatwo prześledzić ruchy giełdowe danej waluty.

Jak kupić kryptowalutę za PLN?

Zakup znanych kryptowalut, takich jak Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Waves czy Huobi Token nie stanowi w Polsce najmniejszego problemu. Można je kupić między innymi na giełdach internetowych, ale też w takich miejscach jak np. CoinMarketCap. Wystarczy założyć tam konto, wprowadzić dane osobowe i Wpłacić odpowiednią kwotę. Inną ciekawą platformą oferującą zakup kryptowalut, a także prezentującą aktualne kursy, jest BuyCoinNow.com.

Korzystając z tego typu serwisów, można nie tylko wymienić walutę tradycyjną, taką jak USD czy PLN na BTC, EOS, TRX, BAND, CRO, USDT, BAT, XMR, QTUM czy inną kryptowalutę, ale też wzbogacić swoją wiedzę o rynku walut cyfrowych. Dobry serwis oprócz ofert sprzedaży zawiera również przydatne informacje na temat funkcjonowania rynku, wykresy, kursy, bazy danych. Warto korzystać z takich stron, by wiedzieć chociażby, czym jest kapitalizacja – jedno z kluczowych pojęć, które powinien przyswoić sobie każdy inwestor oraz użytkownik kryptowalut. Na naszej stronie znajdziesz artykuły szerzej opisujące ten temat.

Zakup walut cyfrowych na giełdach nie jest niczym skomplikowanym. Przebiega Szybko i bezproblemowo – nie trzeba czekać długich godzin na przelew. Najlepiej wybrać serwis niewymagający weryfikacji danych osobowych – dzięki temu można zaoszczędzić wiele czasu (poza tym nie każdy chce zdradzać swoje dane). Kryptowaluty można też nabyć za pośrednictwem kantorów kryptowalut, takich jak Cex.io, Coinbase.com czy Bitcantor.com. Wymienione serwisy cieszą się bardzo dużym powodzeniem, choć wiele innych kantorów również oferuje usługi na profesjonalnym poziomie. Wraz z rosnącą popularnością Bitcoina oraz innych walut cyfrowych powstaje ich coraz więcej.

Ceny kryptowalut to inaczej kursy, które należy oczywiście sprawdzić przed zakupem. Warto na bieżąco śledzić wykresy, by móc Wybrać najatrakcyjniejszą ofertę. Zakup waluty cyfrowej za pośrednictwem kantoru wymaga podania podstawowych danych osobowych, a także adresu e-mail.

I jeszcze jedna uwaga: nazwa kryptowaluty nie powinna być kryterium branym pod uwagę przy inwestycji (choć są nazwy lepsze i gorsze).

Zakup kryptowaluty za PLN – vouchery

Alternatywą dla giełd i kantorów są vouchery – idealny Prezent dla bliskich i znajomych. Nie wszystkie waluty cyfrowe można kupić przy użyciu voucherów, ale te najbardziej znane, takie jak Bitcoin, Basic Attention Token, XRP czy Dash – już tak. Aby skorzystać z vouchera, należy wprowadzić przypisany do niego kod numeryczny w odpowiednie miejsce na stronie. Po tej operacji portfel online zostanie zasilony środkami będącymi równowartością ceny vouchera. W ten sposób można zasilić dowolny portfel kryptowalutowy – wystarczy znać jego adres publiczny.

Kursy kryptowalut: którą ofertę wybrać?

Spośród różnych dostępnych możliwości powinieneś wybrać taką, która będzie najbardziej odpowiednia dla Ciebie. Giełdy są raczej dla osób, które znają się już trochę na rynku kryptowalut, wiedzą, czym jest kapitalizacja rynkowa, jak kształtuje się cena waluty cyfrowej itd. Mniej doświadczeni użytkownicy powinni raczej korzystać z kantorów – jest ich zresztą więcej niż giełd. Np. serwis Bitbay.net ma ciekawą i rozbudowaną ofertę. Albo Binance.com. Dość dużym powodzeniem cieszy się m. in. Coindeal.com – serwis aktualizujący kursy 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Vouchery są świetnym pomysłem na prezent. Ceny poszczególnych voucherów mogą się różnić, i to znacznie, dlatego przed zakupem warto przejrzeć oferty innych serwisów i wybrać tę najlepszą. Minimalny zakup Bitcoina wynosi około 50 PLN, maksymalny zaś – 4 000 PLN. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z kryptowalutami, nie zaczynaj od inwestowania zbyt dużych kwot. Waluty cyfrowe rządzą się odmiennymi prawami niż tradycyjne, ich cena jest zmienna, a wykres nie zawsze będzie dla Ciebie łaskawy – trzeba się z tym liczyć.

PODSUMOWANIE

Kursy kryptowalut to temat wymagający szerszego omówienia. W tym artykule zajęliśmy się najbardziej podstawowymi kwestiami związanymi z kształtowaniem się cen Bitcoina oraz innych walut cyfrowych. Czynniki decydujące o wzrostowym lub spadkowym kursie są różnorodne i specyficzne. Kurs waluty tradycyjnej kształtuje się inaczej, pod wpływem innych mechanizmów, o których być może jeszcze napiszemy.

Generalnie tradycyjny obieg finansowy wydaje się bardziej stabilny, ponieważ ma charakter scentralizowany i podlega nadzorowi dużych instytucji. Na rynku kryptowalutowym w ciągu zaledwie kilku godzin może nastąpić tak diametralna zmiana, że inwestycja, która przedtem wydawała się opłacalna, okazuje się wyborem chybionym. Każda kryptowaluta bazująca na technologii blockchain podlega znacznym wahaniom cenowym i trzeba to zaakceptować.


Read more