Bitcoin, najbardziej znana kryptowaluta na świecie, różni się w sposób zasadniczy od złotówek, dolarów czy jakiejkolwiek innej tradycyjnej waluty. Inne czynniki kształtują jej wartość, której graficzną reprezentacją jest wykres. Jak go odczytywać? Co oznaczają poszczególne elementy? Co warto wiedzieć o przeszłości Bitcoina, by móc podejmować trafne decyzje inwestycyjne? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Bitcoin – potentat na rynku walut cyfrowych

Aby zawrzeć jakąkolwiek transakcję, należy dysponować akceptowanym na terytorium danego państwa środkiem płatniczym. Kiedyś jedyną dostępną opcją był pieniądz w sensie tradycyjnym. Później do użytku weszły karty płatnicze, nastała era bankowości internetowej, której bezpośrednim przedłużeniem są bankowe aplikacje mobilne. W pierwszej dekadzie XXI w. podjęto pierwsze próby stworzenia kryptowalut, czyli pieniędzy w 100% wirtualnych. Próby te okazały się nieudane. W 2009 r. Satoshi Nakamoto wprowadził na rynek finansowy Bitcoina – kryptowalutowy system oparty na technologii blockchain (łańcucha bloków). Początkowo Bitcoin nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem, z biegiem jednak czasu Zyskiwał na popularności, by wreszcie stać się najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. To właśnie za sprawą Bitcoina rozpowszechniła się na szeroką skalę technologia blockchain, o której pisaliśmy już w poprzednich artykułach.

Obecnie Bitcoin należy do niekwestionowanych potentatów na rynku. Żadna inna waluta cyfrowa nie osiągnęła takich obrotów. W mediach temat walut cyfrowych jest poruszany coraz częściej, zapewne w reakcji na bliską urzeczywistnienia perspektywę całkowitej cyfryzacji pieniędzy. Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu przyczyniła się do ożywienia publicznej debaty o przyszłości rynku finansowego. Bitcoin wykres: ponieważ coraz więcej osób interesuje się Bitcoinem oraz kryptowalutami w ogólności, postanowiliśmy przybliżyć w tym artykule różne zagadnienia z nimi związane, kładąc nacisk na odczytywanie wykresu Bitcoina, historię tej kryptowaluty oraz czynniki wpływające na jej cenę.

Bitcoin: wykres liniowy

Na giełdach kryptowalut są dwa rodzaje wykresów: liniowe i świecowe. Początkujący inwestorzy nie mają na ogół bladego pojęcia, co te wykresy oznaczają. Trudno się domyślić z samych kresek, na co mogą one wskazywać. Ponieważ bardziej skomplikowany jest diagram świecowy, znaczna część internautów przełącza go na liniowy, co raczej nie jest zalecane. Dlaczego? Diagram świecowy przekazuje więcej istotnych informacji. Na giełdach jest on wartością domyślną, dopiero na żądanie użytkownika zmienia on swoją postać na prostszą, liniową.

Diagram liniowy jest łatwiejszy do odczytania, ale nie uwzględnia wielu istotnych danych. Linię biegnącą poprzez wolną przestrzeń tworzą punkty, które oznaczają cenę bitcoina na koniec określonego przedziału czasu (może to być przedział dzienny, tygodniowy lub miesięczny). Przy użyciu dropdownu możesz wybierać między dostępnymi przedziałami. Zależnie więc od tego, jaki okres Cię interesuje, sprawdzasz cenę Bitcoina w granicach 1 minuty, 5 minut, 1 godziny, 2 godzin, 1 doby itd. Poziom niżej, pod linią, wznoszą się kolorowe słupki, które jednak nie niosą ze sobą żadnych nowych informacji, a jedynie ułatwiają czytelność wykresu.

Bitcoin: wykres świecowy

Diagram świecowy jest nieco trudniejszy do odczytania, ale nie na tyle, by konieczne było zastępowanie go prostszą wersją. Kolorowe słupki, które widziałeś na wykresie liniowym, są i tutaj, tyle że poziom wyżej zamiast linii znajdują się różnej wielkości prostokąty (przypominające nieco świece). Co one oznaczają?

Wciąż mamy tutaj do czynienia z osią przedziału czasowego, którą przy użyciu dropdownu możesz dowolnie ustawiać (zakres dzienny, tygodniowy, miesięczny). Kolorowe słupki zawierają jednak Więcej informacji niż na wykresie liniowym. Budową przypominają świecę: z dolnej i górnej linii prostokąta odchodzą pionowe kreski. Górna kreska wskazuje najwyższą cenę oferty dostępnej w danym przedziale. Dolna kreska wskazuje natomiast najniższą cenę tejże oferty. Prostokąt zawiera informacje dotyczące wysokości ceny zarówno w chwili otwarcia danego przedziału czasowego, jak i jego zamknięcia. Świeca czerwona ma najczęściej otwarcie u góry, zielona zaś – u dołu.

Jak więc widzisz, diagram świecowy zawiera więcej danych, które mogą okazać się istotne przy planowaniu kolejnych inwestycji. Właśnie dlatego notowania bitcoina najlepiej śledzić na wykresie świecowym. Trend cenowy będzie się wznosił bądź opadał w zależności od wybranego przez użytkownika przedziału czasowego. Gwałtowny wzrost może się okazać chwilowy. Przy Planowaniu inwestycji powinno się więc brać pod uwagę różne przedziały czasu.

Na giełdach walut tradycyjnych linie prostokąta przy zamknięciu poprzedniego przedziału oraz przy otwarciu nowego pokrywają się ze sobą. Na giełdzie kryptowalutowej niekoniecznie. Dlaczego? Otóż powód jest prosty: giełdy kryptowalut działają 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu – nie ma tu faktycznych godzin otwarcia i zamknięcia. Różnice w poziomie linii spowodowane są tzw. Tickiem – zanim kolejny słupek został wyrenderowany, cena uległa zmianie. Wskazana różnica nie powinna być jednak znaczna.

Diagram świecowy może mieć puste lub wypełnione prostokąty, co nie ma żadnego znaczenia dla jego wartości informacyjnej. Służy to tylko poprawieniu czytelności.

Heiken Ashi

Jeszcze innym rodzajem wykresu jest Heiken Ashi. Przypomina trochę diagram świecowy, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się można dostrzec znaczne różnice. Wspólnymi elementami są słupki (prostokąty) oraz połączone z nimi pionowe linie. Niosą one jednak inne informacje niż na wykresie świecowym. Poniżej wyszczególnimy wszystkie możliwe kombinacje:

HA Maksymalna: MAX (Maksymalna cena, HA Otwarcie, HA Zamknięcie) – największa liczba z trzech wymienionych;

HA Otwarcie: [HA Otwarcie (poprzedni okres) + HA Zamknięcie (poprzedni okres)] – środek poprzedniego prostokąta;

HA Zamknięcie: (Otwarcie+Maksymalna+Najniższa+Zamknięcie)/ – średnia cena w danym przedziale czasu;

HA Minimalna: MIN (Min. cena, HA Otwarcie, HA Zamknięcie), czyli min. cena z trzech wymienionych.

Litery HA oznaczają wyrażenie Heiken Ashi. Wartości zawierające w nazwie HA różnią się od tych, które tych liter nie zawierają. Czyli np. HA Otwarcie nie jest tym samym co zwykłe Otwarcie.

Heiken Ashi jest wykresem bardziej rozbudowanym, zawiera szczegółowe dane, których nie ma w wykresach liniowym i świecowym (to niejako wyższy poziom wtajemniczenia). Doświadczeni inwestorzy śledzą wzloty i upadki kursu, korzystając właśnie z wykresu Heiken Ashi. Warto z niego korzystać zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowanymi inwestycjami.

Diagram słupkowy

Wiesz już, jak odczytywać diagram liniowy, świecowy oraz Heiken Ashi na giełdach kryptowalut. Nie będziesz mieć więc najmniejszego problemu ze zrozumieniem wykresu słupkowego. Poziome linie oznaczają tutaj maksymalną oraz minimalną cenę, natomiast pionowe – otwarcie i zamknięcie określonego przedziału czasowego. Kolor symbolizuje spadek lub wzrost. Nic trudnego.

Warto w tym miejscu zauważyć, że pod każdym wykresem jest miejsce na dodatkowe słupki, które również symbolizują istotne dane. Wskazują na ilość waluty wymienionej w określonym przedziale czasowym.

Bitcoin wykres

Historia Bitcoina (BTC)

Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, której udało się zyskać popularność i pozostać w obiegu. Powstał ponad 10 lat temu. Wcześniej podejmowano wprawdzie próby wprowadzenia na rynek wirtualnych pieniędzy, ale spełzły one na niczym. Dopiero system stworzony przez grupę entuzjastów działającą pod pseudonimem Satoshi Nakamoto zyskał szerszą aprobatę i mógł się rozwinąć dzięki stałemu powiększaniu się liczby użytkowników. Opiera się on na technologii blockchain (z ang. blok łańcuchów), którą szczegółowo opisaliśmy w innych tekstach na stronie.

Sieć Bitcoin została udostępniona szerszemu gronu użytkowników w 2009 r. Jednak już w 2008 pojawiła się w mediach pierwsza publikacja wyjaśniająca jej sposób działania. Artykuł zatytułowany ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” wzbudził duże zainteresowanie i zachęcił wiele osób do stosowania cyfrowej waluty. W tydzień po ukazaniu się artykułu twórca systemu przeprowadził kilka pierwszych transakcji przy użyciu Bitcoina. W lutym 2010 roku założono pierwszą giełdę kryptowalut: Bitcoin Market.

Z biegiem lat Bitcoin ugruntował swoją pozycję i doczekał się konkurencji w postaci wielu innych kryptowalut, takich chociażby jak Ethereum czy Bitcoin Cash. Nie ulega jednak wątpliwości, że zajmuje pierwsze miejsce na podium, na co wskazują Twarde dane statystyczne: udziały sieci Bitcoin przekraczają obecnie, u schyłku listopada, 30% całego rynku kryptowalut.

Interesującym aspektem historii Bitcoina jest niewątpliwie Stopniowy wzrost jego ceny. W początkowym stadium rozwoju, dnia 5.10.2009, odnotowano, że dolar stanowił równowartość 0,1309 BTC. Już w lutym następnego roku dolar był wart 1 BTC. 1 000 USD (słownie: jeden tys. dolarów) to obecnie (na dzień 23 listopada 2020 r.) 0, 54 BTC. Potencjał nowej kryptowaluty został dostrzeżony przez specjalistów, sieć zaczęła się rozrastać, niektóre punkty handlowe i usługowe zaakceptowały płatności BTC. Nie da się ukryć, że ekspansja Bitcoina wiele zawdzięcza szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym. Twórcy od samego początku zabiegali o to, by o Bitcoinie mówiło się w mediach, by powstawały giełdy, na których użytkownicy mieliby możliwość kupna i sprzedaży bitcoinów.

Rok 2010 przyniósł kolejną nowość: powołano do życia giełdę MT. Gox. W początkach lipca 2011 powstał polski Bitomat. Założono słynną kopalnię Slush’s Pool. Wszystkie te działania doprowadziły do rozpowszechnienia Bitcoina w wielu krajach. Bitcoin do tego stopnia Zawładnął rynkiem finansowym, że w 2013 r. (siedem lat temu) wyprzedził Western Union, a w Niemczech został uznany za pełnoprawny środek płatniczy, nieróżniący się niczym od euro czy dolarów. Mniej więcej w tym samym czasie rząd Danii wprowadził przepisy zwalniające obywateli z podatku obrotem BTC. Obecnie Bitcoin jest najprężniej rozwijającym się systemem kryptowalutowym na świecie, umożliwiającym dokonywanie transakcji w wielu sklepach internetowych i stacjonarnych.

Cena bitcoina – co na nią wpływa?

Kryptowaluty podlegają większym wahaniom cenowym niż tradycyjne pieniądze. Dzieje się tak dlatego, że ich wartości nie kształtują bezpośrednio czynniki makroekonomiczne: ani sytuacja polityczna, ani regulacje rynku finansowego, ani też działalność jakichkolwiek instytucji rządowych nie determinuje wysokości cen bitcoina czy innych kryptowalut. Kurs bitcoin jest więc mniej stabilny niż np. kurs dolara czy euro. Trudno przewidzieć, co następnego dnia pokaże wykres. Cena może się zmienić z godziny na godzinę. Z jednej strony sprzyja to nagłym i nieoczekiwanym zyskom, z drugiej może doprowadzić do bankructwa, jeśli ktoś zainwestował sporą sumę w kupno bitcoinów. W tym akapicie wyjaśnimy, od czego zależy cena bitcoina i jakich błędów powinni unikać inwestorzy.

Pierwszym czynnikiem decydującym o kursie BTC jest prawo popytu i podaży. W odróżnieniu od takich walut jak euro czy USD, bitcoin pozostaje całkowicie poza wpływem instytucji rządowych. Jego ceny kształtują się zależnie od liczby transakcji zawartych przy użyciu krypto. Im większy popyt, przy mniejszej podaży, tym więcej kosztuje bitcoin. Im większa podaż, przy niezmienionym popycie, tym mniejsza cena. Warto jednak podkreślić, że prawo popytu i podaży działa trochę inaczej na tradycyjnym rynku finansowym. Podaż kryptowalut jest znacznie ograniczona, co pozwala sądzić, że kiedyś zapotrzebowanie na bitcoiny (czy też inne waluty cyfrowe) przewyższy ich dostępną na rynku ilość. Wszelkie szerzej zakrojone inwestycje wymagają więc profesjonalnej strategii, która zabezpieczy inwestora w przypadku nieprzewidzianych trudności.

Innym czynnikiem wpływającym na kursy BTC jest Koszt wydobycia. Jak już wyjaśnialiśmy w innych artykułach, waluta cyfrowa nie jest emitowana przez bank centralny ani przez jakąkolwiek inną instytucję. Wydobywa się ją z zasobów systemu. To dość skomplikowany proces, wymagający użycia zaawansowanych technologicznie komputerów. Z roku na rok coraz trudniej jest „wykopywać” bitcoiny. Poza tym ich maksymalna ilość jest ściśle określona. Z jednej strony zapobiega to inflacji, z drugiej – sprawia, że mining staje się coraz droższy (jeszcze kilka lat temu koszty wydobycia były znacznie mniejsze). Obecnie, na dzień 23 listopada 2020 r., liczba bitcoinów będących w obiegu wynosi 18 mln. Niewiele więc zostało do osiągnięcia górnego pułapu. Koszty wydobycia są coraz większe, co oczywiście wpływa na cenę. Dodatkowym utrudnieniem jest halving – z góry zaplanowany proces zmniejszania o połowę liczby „monet” generowanych przez sieć. Minerzy wydobywają więc z bloków o połowę mniej BTC niż do tej pory. Nie może to pozostać bez wpływu na notowania i miejsce w rankingu.

Ważną rolę w kształtowaniu się ceny odgrywają spekulacje. Rynek kryptowalut jest bardzo chwiejny właśnie ze względu na częsty wśród inwestorów Bezkrytyczny stosunek do mediów. Wystarczy puścić w sieć informację o nadchodzącym kryzysie, by sytuacja na rynku uległa diametralnej zmianie. Kurs BTC ulega tak znacznym wahaniom, że gdyby ktoś chciał go sprawdzać np. co tydzień, bardzo szybko wypadłby z gry. Czas potrzebny do podjęcia decyzji ogranicza się tu do kilku godzin, a bywa, że i minut. Drastyczne spadki następują równie szybko i gwałtownie jak spektakularne wzrosty, a dzienny wykres może przedstawiać krętą sinusoidę. Doświadczeni inwestorzy są w stanie zapanować nad emocjami i nie kierują się jedynie prognozami dziennikarzy.

Ostatnim czynnikiem, o którym warto napomknąć, są różnego rodzaju kryzysy globalne. Rok 2020 pokazał, że bitcoin wcale nie jest na nie bardziej odporny niż tradycyjne waluty, takie jak USD czy euro. Tuż po wybuchu Pandemii koronawirusa kurs BTC drastycznie spadł. To był czas wyjątkowo niekorzystny dla giełd i portfeli przedsiębiorców. Mimo że w okolicach czerwca i lipca sytuacja się znacząco poprawiła, wielu inwestorów poniosło dotkliwe straty finansowe. Kryptowaluty nie są więc całkowicie uniezależnione od tego wszystkiego, co wpływa na funkcjonowanie tradycyjnego systemu finansowego.

PODSUMOWANIE

Dziś każdy ma dostęp do Bitcoina i może zawierać w internecie transakcje przy jego użyciu. Założenie portfela nie stanowi żadnego problemu. Można to zrobić na stronie giełdy albo skorzystać z innych metod: aplikacji mobilnych czy dedykowanego hardware’u. O zakładaniu portfeli kryptowalutowych pisaliśmy już niejednokrotnie. Sprzętowe ich wersje gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki nam wiesz już, jak odczytywać diagram, czym jest kapitalizacja i co wpływa na kurs BTC. Czytając inne artykuły na naszej stronie, poznasz mechanizmy rządzące siecią Bitcoin w mniej niż tydzień. Ale zacząć używać Bitcoina możesz już teraz – to nie żadna filozofia.

Transakcje realizowane przy użyciu bitcoinów są tak samo bezpieczne jak te, których dokonujesz za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Każda z nich zostaje zapisana w ogólnodostępnym rejestrze (łańcuchu bloków), a czas realizacji przelewu jest bardzo krótki. Jeśli chcesz sprawdzić, jaką wartość ma np. 1 000 USD, użyj kalkulatora kryptowalutowego. Własny portfel kryptowalutowy to znaczne udogodnienie, z którego zdecydowanie warto skorzystać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z kryptowalutami zawsze możesz zajrzeć do innych tekstów na naszej stronie.


Read more

Kalkulator Bitcoin (BTC) – przelicznik na PLN, USD, EUR
Bitcoin Kurs - (BTC) cena i notowania
Co to jest Portfel Bitcoin (BTC) i jak go używać?
Która Giełda Bitcoin jest najlepsza?
Jak Kupić Bitcoiny i gdzie? Ile to kosztuje i czy kupno jest bezpieczne?